Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hulladékkezelési nyilvántartó lap az egészségügyi intézmények részére

2008.11.26
1. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelethez
Hulladékkezelési nyilvántartó lap az egészségügyi intézmények részére TEAOR: 851 humán egészségügyi ellátás, illetve kísérlet/kutatás
 1.
 Általános adatok
 1.1.
 Az egészségügyi intézmény neve, címe, telephelye:
 1.2.
 A területileg illetékes ÁNTSZ intézet:
 1.3.
 Az intézmény tulajdonosa
 állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3, egyéb=4
 
 1.4.
 Az intézmény működtetője
 állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3, egyéb=4
 
 1.5.
 Hulladékgazdálkodásért felelős
 van=1, nincs=2 Ha van, neve és beosztása:
 
 1.6.
 Rendelőben betegforgalom
 esetszám tárgyévben
 
 1.6.1.
 a rendelő funkciója
 
 
 1.7.
 Fekvőbeteg-intézményben
 ágyszám
 
 1.8.
 A veszélyes hulladékra vonatkozóan a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget kell-e tenniük?
 igen=1, nem=2
 
 1.9.
 Szelektív hulladékgyűjtés
 van=1, nincs=2
 
 
 
 
 
 2.
 Fertőző hulladékok EWC kód: 18 01 03
 2.1.
 Mennyisége
 kg/év
 
 2.2.
 Külön gyűjtő eszköz
 van=1, nincs=2
 
 2.2.1.
 ORKI engedélyes
 igen=1, nem=2
 
 2.2.2.
 térfogata
 2-4 liter=1, 5-10 liter=2, >10 liter=3
 
 2.3.
 Elszállítás/begyűjtés
 van=1, nincs=2
 
 2.3.1.
 szállítási szerződés
 időtartama
 
 2.3.2.
 szállítás gyakorisága
 1-7 nap=1, 8-14 nap=2, 15-30 nap=3
 
 2.4.
 Saját elszállítás
 kézi elvitel=1, gépkocsival=2
 
 2.4.1.
 gyakoriság
 kétnaponta=1, hetente=2, havonta=3
 
 2.4.2.
 átvevő
 kórház=1, rendelőintézet=2, egyéb=3
 
 2.4.3.
 befogadási nyilatkozat
 van=1, nincs=2
 
 2.5.
 Szállítási csomagoló eszköz
 műanyag zsák=1, doboz/badella=2, konténer=3
 
 2.6.
 Jelölés a csomagoláson
 van=l, nincs=2
 
 2.6.1.
 sárga színkód (fertőzésveszély jelölése)
 van=1, nincs=2
 
 2.6.2.
 biológiai veszély jel
 van=1, nincs=2
 
 2.6.3.
 a hulladék tulajdonosának neve és címe
 van=1, nincs=2
 
 2.7.
 A hulladék átadásának/átvételének bizonylatolása
 számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék szállítási kísérőjegy=3, egyéb=4
 
 2.8.
 A hulladék ártalmatlanítása
 fertőtlenítés=1, fertőtlenítés utáni lerakás=2, égetés=3
 
 2.8.1.
 az ártalmatlanítást végző neve és címe
 
 
 
 
 
 
 3.
 Vegyi és/vagy fizikai tulajdonság miatt veszélyes hulladékok
 3.1.1.
 EWC kód hulladékonként
 megnevezés kg/év
 
 3.1.2.
 „
 
 
 3.1.
 Összes mennyiség
 kg/év
 
 3.2.
 Külön-gyűjtő edényzet
 van=1, nincs=2
 
 3.2.1.
 térfogata
 1 liter=1, 2-3 liter=2, 4-5 liter=3, 6-10 liter=4, >10 liter=5
 
 3.3.
 Intézményi gyűjtőhely
 gyógyszertár=1, raktár=2, egyéb hely=3
 
 3.4.
 Elszállítás/begyűjtés
 
 
 3.4.1.
 szállító neve és címe
 
 
 3.4.2.
 szerződés időtartama
 meghatározott időre=1, eseti=2
 
 3.5.
 Jelölés a csomagoló eszközön
 van=1, nincs=2
 
 3.5.1.
 anyagnév
 van=1, nincs=2
 
 3.5.2.
 EWC kód
 van=1, nincs=2
 
 3.5.3.
 a hulladék tulajdonosának neve és címe
 van=1, nincs=2
 
 3.6.
 A hulladék átadásának/átvételének bizonylatolása
 számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék kísérő jegy=3
 
 3.7.
 A hulladék ártalmatlanítása
 előkezelés=1, lerakás=2, égetés=3
 
 3.7.1.
 az ártalmatlanítást végző neve és címe
 
 
 
 
 
 
 4.
 Települési szilárd hulladék
 4.1.
 Mennyisége
 m3/év
 
 4.2.
 Elszállítás
 helyi közszolgáltatásban=1, saját=2, egyéb=3
 
 4.2.1.
 az elszállítás gyakorisága
 naponta=1, kétnaponta=2, hetente=3
 
 4.3.
 Az ártalmatlanítás módja
 lerakás=1, égetés=2, komposztálás=3
 
 
 
 
 
 5.
 Hasznosításra kerülő hulladékok
 5.1.1.
 EWC kód (hulladékonként)
 Megnevezés kg/év
 
 5.1.2.
 Összes hasznosított hulladék
 kg/év
 
 5.2.
 A hulladékot átvevő neve, címe
 
 
Kitöltési útmutató
az 1. számú melléklethez
A hulladékkezelési nyilvántartó lapot évente kell kitölteni, és a tárgyévet követő január 10-éig a területileg illetékes ÁNTSZ intézetnek kell megküldeni. A nyilvántartó lapot minden egyes telephelyről, rendelőről külön kell kitölteni.
1. Általános adatok
1.3. és 1.4. sor: Az „egyéb” tulajdonos és működtető jellegét külön szövegben kell megadni.
1.6.1. sor: A rendelő funkciója lehet háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati, szemészeti stb.
1.8. sor: A veszélyes hulladékot 300 kg/év mennyiségtől kell bejelenteni a környezetvédelmi hatósághoz.
2. Fertőző hulladékok
2.3. sor: A kérdés az intézményből történő elszállításra vonatkozik, amely begyűjtő járat igénybevételével is történhet.
3. Vegyi/fizikai tulajdonság miatt veszélyes hulladékok
3.1.1-3.1.2. stb. sor: A hulladékok EWC kódjait a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet - a hulladékok jegyzékéről - tartalmazza oly módon, hogy a veszélyes hulladékokat csillag jelöli. Minden egyes kódszámmal rendelkező veszélyes hulladékot külön kell megadni.
3.4.2. sor: A szerződés időtartamánál a lejárati időpontot is meg kell adni.
3.6. sor: A hulladék átadásának/átvételének dokumentálásánál a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.